Khải San Food - Thực phẩm Các Loại - Hoàng Minh Giám
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Khải San Food - Thực phẩm Các Loại - Hoàng Minh Giám

8 Hoàng Minh Giám, P9, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0