KuBin - Trà Sữa Thạch Phô Mai - Nguyễn Phúc Nguyên
Café/Dessert -Chi nhánh
KuBin - Trà Sữa Thạch Phô Mai - Nguyễn Phúc Nguyên
35 Nguyễn Phúc Nguyên , P. 10, Quận 3, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0