Lotteria - Trần Hưng Đạo
Nhà hàng -Chi nhánh
Lotteria - Trần Hưng Đạo
95A Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 77,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0