Mì Gói Xào Bò - Ga Sài Gòn
Quán ăn
Mì Gói Xào Bò - Ga Sài Gòn
1 Nguyễn Thông, P. 9, District 3, TP. HCM
 22,000 - 28,000
Phí dịch vụ
0% phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0