Mì Kéo Kungfu Khải Ký - Điểm Tâm Hongkong
Quán ăn

Mì Kéo Kungfu Khải Ký - Điểm Tâm Hongkong

116 - 118 Hà Tôn Quyền, Quận 11, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0