Mì Trộn Trứng Lòng Đào - Kỳ Đồng
Ăn vặt/vỉa hè

Mì Trộn Trứng Lòng Đào - Kỳ Đồng

14/40F Kỳ Đồng, Quận 3, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
15:00 - 20:00
30,000 - 37,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0