Minh Ký - Hủ Tiếu Mì - Trần Phú
Quán ăn
Minh Ký - Hủ Tiếu Mì - Trần Phú
356 Trần Phú, P. 7, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0