NTEA Drink - Coffee And Tea - Sư Vạn Hạnh
Café/Dessert -Chi nhánh
NTEA Drink - Coffee And Tea - Sư Vạn Hạnh
816 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 23:00
29,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0