One Steak - Chuyên Bò Mỹ & Cá Hồi - Lò Siêu
Quán ăn -Chi nhánh
One Steak - Chuyên Bò Mỹ & Cá Hồi - Lò Siêu
26A Lò Siêu, P. 16, Quận 11, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 95,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0