Papaxốt - Nguyễn Thị Thập
Nhà hàng -Chi nhánh
Papaxốt - Nguyễn Thị Thập
427 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP. HCM
19,000 - 129,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0