Papaxốt - Sư Vạn Hạnh
Nhà hàng -Chi nhánh

Papaxốt - Sư Vạn Hạnh

758-760 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 20:45
27,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0