Phá Lấu Bò - Bà Hạt
Quán ăn
Phá Lấu Bò - Bà Hạt
533 Bà Hạt, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
18,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0