Phin & Bean Roastery - Coffee & Drinks - Nguyễn Du
Café/Dessert -Chi nhánh

Phin & Bean Roastery - Coffee & Drinks - Nguyễn Du

57 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0