Pizza Hut - Phan Xích Long
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - Phan Xích Long
248 Phan Xich Long, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
150,000 - 330,000
Phí giao hàng
200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0