Pizza Hut - Phan Xích Long
Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Hut - Phan Xích Long

93 Phan Xich Long, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
150,000 - 330,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0