Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Inn - Nguyễn Thái Bình

1C Nguyễn Thái Bình, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 171,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0