Pizza Inn - An Phú
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Inn - An Phú
56 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
105,000 - 499,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0