Rainbow Yogurt - Kinh Dương Vương
Café/Dessert -Chi nhánh

Rainbow Yogurt - Kinh Dương Vương

56 Kinh Dương Vương, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
11:00 - 22:00
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0