Rau Câu Dừa Mimi - Cách Mạng Tháng 8
Món Việt
Rau Câu Dừa Mimi - Cách Mạng Tháng 8
410/37A Cách Mạng Tháng 8, P. 11, Quận 3, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 22,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0