Royaltea Vietnam By Hongkong - Thân Nhân Trung
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea Vietnam By Hongkong - Thân Nhân Trung

62 Thân Nhân Trung, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0