Sakura Việt Nam - Sushi Nhật Bản
Quán ăn
Sakura Việt Nam - Sushi Nhật Bản
505 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
9,000 - 132,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0