Saladstop! - Shop Online
Shop Online -Chi nhánh

Saladstop! - Shop Online

1 Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM
45,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0