SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đặng Văn Bi
Quán ăn -Chi nhánh
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đặng Văn Bi
127 Đặng Văn Bi, Thủ Đức, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0