SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đặng Văn Bi
Quán ăn -Chi nhánh
SaSin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Đặng Văn Bi
127 Đặng Văn Bi, Thủ Đức, TP. HCM
30,000 - 50,000
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0