Sống Vui - Quán Cơm Tấm
Quán ăn
Sống Vui - Quán Cơm Tấm
Nguyễn Gia Trí, Chung Cư 208, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0