Sữa Chua Nếp Cẩm Mộc Châu - Đường D5 - Shop Online
Shop Online
Sữa Chua Nếp Cẩm Mộc Châu - Đường D5 - Shop Online
208 Đường D5, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0