Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Tèobokki Store - Nguyên Liệu Nấu Món Hàn - Đường 3/2*
364 Đường 3/2, P. 12, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
09:30 - 21:00
20,000 - 210,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0