Texas Chicken - Hoàng Văn Thụ
Nhà hàng -Chi nhánh
Texas Chicken - Hoàng Văn Thụ
392 - 394 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0