Texas Chicken - Nguyễn Thái Học
Nhà hàng -Chi nhánh

Texas Chicken - Nguyễn Thái Học

115 Nguyễn Thái Học , Quận 1, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0