Texas Chicken - Nguyễn Văn Cừ
Nhà hàng -Chi nhánh
Texas Chicken - Nguyễn Văn Cừ
217B Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 275,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0