Texas Chicken - Phan Xích Long
Nhà hàng -Chi nhánh
Texas Chicken - Phan Xích Long
274 - 276 Phan Xích Long, P. 7, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 21:30
50,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0