Texas Chicken - Sư Vạn Hạnh
Nhà hàng -Chi nhánh

Texas Chicken - Sư Vạn Hạnh

463 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 295,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0