Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
TH True Mart - Cộng Hòa - 70000188
342 Cộng Hòa, P. 13 (A1/5 Cộng Hòa), Tân Bình, TP. HCM
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,400đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,400đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0