Thai Queen Fruits - Trái Cây Sấy Thái Lan - Đường Số 17
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Thai Queen Fruits - Trái Cây Sấy Thái Lan - Đường Số 17
39 Đường Số 17, P Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0