Thành Mập - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Âu Cơ
Quán ăn -Chi nhánh
Thành Mập - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Âu Cơ
220/68/5 Âu Cơ, P. 9, Tân Bình, TP. HCM
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,600đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,600đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0