The Pizza Company - Phan Xích Long
Nhà hàng -Chi nhánh
The Pizza Company - Phan Xích Long
355 Phan xích Long, P. 1, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0