The Pizza Company - Phan Xích Long
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

The Pizza Company - Phan Xích Long

355 Phan xích Long, P. 1, Phú Nhuận, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0