Thu - Cơm Tấm Bình Dân
Món Việt
Thu - Cơm Tấm Bình Dân
42/107 Đường Số 48, Thủ Đức, TP. HCM
6lượt đánh giá từ Now
08:00 - 20:00
20,000 - 48,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0