Tiểu An - Cá Viên Chiên, Bò Viên Chiên & Ăn Vặt
Yêu thích
Ăn vặt/vỉa hè

Tiểu An - Cá Viên Chiên, Bò Viên Chiên & Ăn Vặt

73/8 Vạn Kiếp, P. 3, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
6,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0