Trà Sữa Bumba - Parkson Hùng Vương
Món Á -Chi nhánh
Trà Sữa Bumba - Parkson Hùng Vương
Cổng Đường Nguyễn Kim, Parkson Hùng Vương, 126 Hùng Vương, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
13,000 - 28,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0