Trà Sữa Bumba - Parkson Hùng Vương
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Bumba - Parkson Hùng Vương
Cổng Đường Nguyễn Kim, Parkson Hùng Vương, 126 Hùng Vương, Quận 5, TP. HCM
13,000 - 28,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0