Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Thảo Điền Pearl
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Thảo Điền Pearl

Tầng 1, L1-23-L1-24, Tầng 1, Thảo Điền Pearl, 12 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0