Trà Sữa Hello Drink - Shop Online
Shop Online -Chi nhánh
Trà Sữa Hello Drink - Shop Online
624 Lạc Long Quân, P. 5, Quận 11, TP. HCM
3lượt đánh giá từ Now
18,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0