Trà Sữa Yolo - Đường Số 44
Món Việt
Trà Sữa Yolo - Đường Số 44
15 Đường Số 44, P. 10, Quận 6, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 22,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0