Trần Quang Ký - Vịt Quay Sốt Tiêu Đen
Quán ăn -Chi nhánh

Trần Quang Ký - Vịt Quay Sốt Tiêu Đen

390 Trần Phú, P. 7, Quận 5, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 20:00
100,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0