Trung Nguyên Legend Coffee - 11 Sư Vạn Hạnh
Café/Dessert

Trung Nguyên Legend Coffee - 11 Sư Vạn Hạnh

Tầng 3, Tầng 3 Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, TP. HCM
5lượt đánh giá từ Now
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0