Từ Bi - Cơm Chay
Ăn chay

Từ Bi - Cơm Chay

17 Phan Anh, Bình Tân, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 10,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0