Uyên - Cháo Sườn & Súp Cua - Hồng Lạc
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh
Uyên - Cháo Sườn & Súp Cua - Hồng Lạc
106 Hồng Lạc, Tân Bình, TP. HCM
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0