Windy Cafe - Bác Ái
Café/Dessert
Windy Cafe - Bác Ái
26 Bác Ái, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM
07:00 - 23:30
25,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0