Café/Dessert
Yi Jia Dessert - Chè Hong Kong & Đài Loan
363 Vĩnh Viễn, P. 5, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 22:00
20,000 - 48,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0