Nhà Trâm Số 21 - Nước Ép Nhà Làm
Yêu thích
Café/Dessert

Nhà Trâm Số 21 - Nước Ép Nhà Làm

11 Quốc Sử Quán, Tp. Huế, Huế
999+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 15,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0