Phước Nguyên - Kem Flan - Yaourt & Chè Chuối
Ăn vặt/vỉa hè
Phước Nguyên - Kem Flan - Yaourt & Chè Chuối
37 Nguyễn Biểu, Tp. Huế, Huế
3,000 - 15,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0