Sân Mây - Món Chay
Nhà hàng
Sân Mây - Món Chay
8 Thanh Tịnh, Tp. Huế, Huế
50+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0