Hủ Tiếu Nam Vang Bayon
Quán ăn -Chi nhánh

Hủ Tiếu Nam Vang Bayon

93 Yersin, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 44,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0